Μικτή και παιδική

Η μικτή και παιδική χορωδία μας απαρτίζεται από σπουδαστές του ωδείου μας από όλα τα όργανα και τάξεις.

Την παιδική χορωδία διδάσκει και διευθύνει η Μουχτάρη Έλλη.

Την μικτή χορωδία διδάσκει και διευθύνει η Μουχτάρη Έλλη.