Το τουμπελέκι είναι κρουστό ρυθμικό όργανο και παίζεται με τα δάχτυλα των δύο χεριών. Το τουμπελέκι μοιάζει με πήλινη στάμνα δίχως λαβή. Στο ένα άκρο είναι ανοικτό και στο άλλο είναι σκεπασμένο με δέρμα.

Διδάσκουν : Φίλιππας Γιώργος