Σχετικά με το Trinity College London:

Το  Trinity είναι ένα διεθνές εξεταστικό κέντρο που παρέχει εξετάσεις αναγνωρισμένες από το 1877. Έχει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στη μουσική, στο θέατρο, στο χορό, στην αγγλική γλώσσα, σε όλα τα επίπεδα.

Κάθε χρόνο πάνω από 600.000 υποψήφιοι παίρνουν μέρος στις εξετάσεις σε ένα διεθνές δίκτυο 60 χωρών. Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στις δεξιότητες των υποψηφίων πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα εξετάσεων στα κλασσικά όργανα:

1.Τρία κομμάτια από το αντίστοιχο βιβλίο του grade που βρίσκεται ο σπουδαστής.

2. Τρεις ασκήσεις από το ίδιο βιβλίο

3. Συγκεκριμένος αριθμός κλιμάκων ανάλογα με το επίπεδο

4. Δύο συμπληρωματικά τεστ επιλογής από Ακουστικά, πρίμα βίστα, αυτοσχεδιασμό και  μουσικές γνώσεις θεωρίας.

UCAS Points : Δίνονται από το 6ο grade και πάνω.

Αρχίζουν από τους 25 βαθμούς ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Diplomas : Οι μαθητές που συμμετέχουν στο σύστημα διδασκαλίας Trinity έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και για διπλώματα Level 4 και Level 6 τόσο στην εκτέλεση όσο και στη διδασκαλία.