Ethniko Odeio

Ο στόχος του συγκεκριμένου διπλώματος είναι να χορηγήσει ένα ευέλικτο, επαγγελματικό δίπλωμα για έμπειρους μουσικούς & μουσικής τεχνολογίας ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε άλλους.

TEACHING DIPLOMA LEVEL 4
Το Δίπλωμα Διδασκαλίας του Level 4 (4ου Επιπέδου) απευθύνεται σε εκείνους τους υποψήφιους που είτε δεν έχουν καμία επίσημη εμπειρία διδασκαλίας αλλά επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι ή οι υποψήφιοι που είναι ήδη διδάσκουν χωρίς να έχουν όμως ιδιαίτερη εμπειρία.

Προϋποθέσεις:

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει ένα Certificate επιπέδου Gr.8 ή Level 3

Διαδικασία Εξετάσεων:
Οι συγκεκριμένες εξετάσεις χωρίζονται σε 2 μέρη (units). Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος καλείται να παραδώσει υλικά που έχει προετοιμάσει (βίντεο κτλ)ως στοιχεία που αποδεικνύουν τις ικανότητες του στη διδασκαλία και στο σχεδιασμό μαθημάτων σε ένα ευρύ φάσμα διδασκαλίας.
Σε περίπτωση που το πρώτο μέρος δεν είναι πλήρες ή υπάρξουν κάποιες ελλείψεις, δίνεται στον υποψήφιο η ευκαιρία να κάνει παράδοση εκ νέου. Αφού ολοκληρωθεί  το Unit 1 τότε καλείτε ο υποψήφιος να συνεχίσει στο δεύτερο μέρος.
Στο δεύτερο μέρος είναι το πρακτικό μέρος της εξέτασης όπου ο υποψήφιος παρακολουθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εξέταση που διευθύνει το Rockschool.

UNIT 1: Οι υποκατηγορίες του πρώτου μέρους αφορούν:

 • Παράδοση ενός DVD/Video ενός μαθήματος σε δράση

Εδώ ο υποψήφιος πρέπει να παραδώσει ένα DVD/Video  ενός ολοκληρωμένου μαθήματος  διάρκειας 20 λεπτών περίπου. Ο μαθητής πρέπει να είναι αρχαρίου επιπέδου ή Gr.1.  Το μάθημα μπορεί να είναι είτε ιδιαίτερο είτε ομαδικό.  Πριν το μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να κάνει μια δήλωση (εισαγωγή) προς την κάμερα μιλώντας περιληπτικά για τις γνώσεις που έχει ο μαθητής μέχρι την παρούσα φάση & και τι θα ακολουθήσει στο μάθημα. Στο τέλος μάλιστα θα δώσει μια περίληψη για το μαθημα που έγινε, αν πετυχε τους στόχους του ή όχι κτλ.

Στο βίντεο του υποψηφίου Μουσικής Τεχνολογίας, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπεριλάβει στο μάθημά του, προφανή στοιχεία των γνώσεών του πάνω στο αντικείμενο (πχ looping, editing κτλ) καθώς και τις ικανότητές του να καθοδηγεί το μαθητή του.  Το μάθημα πρέπει να επίσης να τονίσει τα τεχνικά & στυλιστικά θέματα  του συνημμένου επιπέδου.

 • Οι ορχηστρικές/ μουσικοτεχνολογικές ικανότητες του υποψηφίου

Θα ζητηθεί από τον υποψήφιο να υποβάλλει & να σχολιάσει πάνω σε μια εκτέλεση διάρκειας 10-12 λεπτών, διαλέγοντας ένα κομμάτι Level 2 (Gr.4-5).  Θα ζητηθεί να τονίσει τα σημεία όπου υπήρχαν τεχνικά/μουσικά προβλήματα (στην κάμερα) τα οποία δεν έχουν καλυφθεί στο συνημμένο μάθημα και να μπορέσει να εποικοινωνήσει και να δείξει τα ιδέες τους στο πώς θα έπρεπε να έχουν χειριστει.

Οι υποψήφοι Μουσικής Τεχνολογίας θα πρέπει να υποβάλλουν έργα από διάφορα επίπεδα από το συνημμένο μάθημα (μέχρι το Gr.5/Level 2). Θα πρέπει να δηλώσουν ξεκάθαρα στην κάμερα ους στόχους και τους σκοπούς, και να παρουσιάσει στοιχεία από πιθανά στυλιστικά & τεχνικά προβλήματα οι μαθητές μπορεί να συναντήσουν και πώς να τις λύσουν.  Αν δεν υπάρχει οπτικό υλικό, ο υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποβολή σχετικών screen shots κτλ για να φανεί η αιτιολογία.

 • ΠορτοφόλιοΣχεδιασμού μαθήματος & practice logs (αρχεία εξάσκησης/ κατάσταση πρακτικών διαδικασιών)

Εδώ θα ζητηθεί από τον υποψήφιο να υποβάλλει αναλυτικό σχεδιασμό μαθήματος που καλύπτουν μια περίοδο δέκα μαθημάτων για 2 μαθητές/ομάδες/σύνολα. Ο ένας μάλιστα πρέπει να είναι ο ίδιος μαθητής που συμμετείχε στο βίντεο (αρχάριος) και ο δεύτερος επιπέδου Level 2. Θα πρέπει να δηλώσει μια σειρά από προβλέψεις  για τις απαιτήσεις των τα 10 μαθημάτων που θα γίνουν. Η υποβολή αυτή & τα σχέδια θα αποτελέσουν μέρος της εξέτασης για συζήτηση στο πρακτικό μέρος (2 unit)
Τα σχέδια βασίζονται σε 20λεπτα μαθήματα και πρέπει ο υποψήφιος να δείξει τις ικανότητες του ως δάσκαλος κα να δείξει καθαρά τη δομή κάθε μαθήματος ώστε να περιλαμβάνονται ποικίλα έργα/ασκήσεις/δραστηριότητες  με στοιχεία τεχνικής δουλειά, προφορικά και ικανότητες ανάγνωσης όπου χρειάζεται. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι κατά προσέγγιση διάρκειες των κάθε στοιχείων.

Οι υποψήφιοι Μουσικής Τεχνολογίας πρέπει να υποβάλλουν ένα σχέδιο μαθήματος που να καλύπτει σχετικά θέματα για το υποβαλλόμενο  επίπεδο όπως τη χρήση μουσικών προγραμμάτων, επεξεργασία, sequencing κτλ. Όπου υπάρχει δυνατότητα, να αναφερθούν οι διάρκειες κάθε στοιχείου.

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει 10 αναλυτικές practice/revision logs (μια περίοδο 10 μαθημάτων)  για κάθε σπουδαστή/συνολο, που να απεικονίζει τη δομή του μαθήματος, τι έχει επιτευχθεί και τι χρειάζεται βελτίωση και να ορίσει νέους στόχους.

UNIT 2: Το περιεχόμενο είναι διαμορφωμένο από 2 κύριες μορφές των στοιχείων:

 • Session 1 – Μέρος 1ο : Εκτίμηση των γενικών τεχνικών διδασκαλίας σε dvd

Το μέρος της συνεδρίας αυτής ασχολείται με τη γενική προσέγγιση στη διδασκαλία  παρά με τις ικανότητες του υποψηφίου ως εκτελεστής μουσικός. Εδώ στους υποψήφιοι, σε γκρουπ όχι πάνω των 5 ατόμων, θα τους παρουσιαστούν σε dvd αποσπάσματα “αποτελεσματικών» και «λιγότερο αποτελεσματικών» μαθημάτων (ατομικών & ομαδικών) που γίνονται σε μαθητές αρχάριους έως Gr.5. Εδώ θα πρέπει οι υποψήφιοι να σχολιάσουν μεταξύ τους με συζήτηση & σημειώσεις, τα συμπεράσματά τους.
Οι υποψήφιοι θα σχολιάσουν  τα σημεία του μαθήματος που έχουν καλυφθεί πλήρως  και κάποια που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και πάνω σε θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας παιδιών.

 • Session 1 – Μέρος 2ο: Εκτίμηση εκτελέσεων σπουδαστών

Στον υποψήφιο θα του παρουσιαστεί υλικό από εκτελέσεις  σπουδαστών (αρχαρίων έως Gr.5)  και θα του ζητηθεί να εκτιμήσει από τις εκτελέσεις τους, το επίπεδό τους.  Δεν αναμένετε ο υποψήφιος να δώσει μια πλήρη αναφορά αλλά να δώσει ένα περίγραμμα κάθε εκτέλεσης και τις ικανότητες που έδειξε ο σπουδαστής στο παίξιμό του.

Στους υποψηφίους Μουσικής Τεχνολογίας θα τους παρουσιαστεί μια εργασία/εργο σε έναν υπολογιστή που έχει δημιουργεί με ηλεκτρονικά μέσα (μέχρι Level 2) και θα τους ζητηθούν να εκτιμήσουν το επίπεδό & την επάρκεια του έργου. Δεν αναμένετε ο υποψήφιος να δώσει μια πλήρη αναφορά αλλά να δώσει ένα περίγραμμα κάθε έργου.

 • Session 2: Πρακτικές εξετάσεις/ συζητήσεις μεθόδων διδασκαλίας, πρακτικές μικρών επιχειρήσεων & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (40 λεπτά)

Ο εξεταστής θα έχει μια συζήτηση με τον υποψήφιο που θα βασίζεται πάνω στο  μάθημα-DVD/Video που είχε υποβάλλει ο υποψήφιος καθώς και με τα παραδείγματα που του παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει προετοιμαστεί ώστε να μπορέσει να μεταδώσει τις σκέψεις του & τις μεθόδους στην αντιμετώπιση του πιο πιθανούς σεναρίου διδασκαλίας που έχει σχεδιαστεί από τον εξεταστή. Στο επίπεδο αυτό το σενάριο θα είναι για έναν αρχάριο και η ηλικία θα δοθεί από τον εξεταστή. Η επίδειξη (demonstration) ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενη.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φέρει μαζί του τη συνημμένη εργασία (που είχε υποβληθεί στο Unit 1) μαζί με όλο το υλικό του & τις πηγές του ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει τις επιλογές του & να γίνει μια συζήτηση πάνω στο αντικείμενο που επέλεξε. Είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις πάνω σε θέματα διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων ως αυτοαπασχολούμενος μουσικός, πάνω σε θέματα υγείας & ασφάλειας καθώς και διδασκαλία και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.  Τέλος να μπορεί να αναγνωρίζει τις ικανότητές του & τις αδυναμίες του πάνω στη διδασκαλία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί.

TEACHING DIPLOMA LEVEL 6
Το Δίπλωμα Διδασκαλίας του Level 6 (6ου Επιπέδου) απευθύνεται σε εκείνους τους υποψήφιους που είτε δεν έχουν καμία επίσημη εμπειρία διδασκαλίας αλλά επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι ή οι υποψήφιοι που είναι ήδη διδάσκουν χωρίς να έχουν όμως ιδιαίτερη εμπειρία.

Προϋποθέσεις:

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Να έχει ένα Certificate Level 3

Διαδικασία Εξετάσεων:
Οι συγκεκριμένες εξετάσεις χωρίζονται σε 2 μέρη (units). Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος καλείται να παραδώσει υλικά που έχει προετοιμάσει (βίντεο κτλ)ως στοιχεία που αποδεικνύουν τις ικανότητες του στη διδασκαλία και στο σχεδιασμό μαθημάτων σε ένα ευρύ φάσμα διδασκαλίας.
Σε περίπτωση που το πρώτο μέρος δεν είναι πλήρες ή υπάρξουν κάποιες ελλείψεις, δίνεται στον υποψήφιο η ευκαιρία να κάνει παράδοση εκ νέου. Αφού ολοκληρωθεί  το Unit 1 τότε καλείτε ο υποψήφιος να συνεχίσει στο δεύτερο μέρος.
Στο δεύτερο μέρος είναι το πρακτικό μέρος της εξέτασης όπου ο υποψήφιος παρακολουθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εξέταση που διευθύνει το Rockschool.

UNIT 1: Οι υποκατηγορίες του πρώτου μέρους αφορούν:

 • Παράδοση ενός DVD/Video ενός μαθήματος σε δράση

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει  ένα dvd/video 2 μαθημάτων με αντιθέσεις  2 διαφορετικών επιπέδων (μέχρι το Gr.8/Level 3). Το ένα πρέπει να είναι ενός ομαδικού μαθήματος και μπορεί να συμμετέχουν διάφορα όργανα. Η διάρκεια των μαθημάτων δεν πρέπει να είναι κάτω των 20 λεπτών. Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τις ικανότητές του στο να επικοινωνεί πλήρως τις ιδέες του με τις προτάσεις του ώστε να βελτιωθεί ο μαθητής/τές και να αντιμετωπίσει  τεχνικά ή μουσικά προβλήματα με πλήρη λεπτομέρεια. Τα πρότυπα είναι το μαθητή, αλλά να θυμάται ο υποψήφιος ότι το dvd/video αυτό θα αποτελέσει στο πρακτικό μέρος (Unit 2) μέρος της παρουσίασης & της συζήτησης.
Πριν ξεκινήσει το μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να απευθύνει στην κάμερα το στόχο και το σκοπό του μαθήματος αναλυτικά. Πρέπει επίσης να εμπεριέχει και το  τι θα ακολουθήσει στο μάθημα, τις σπουδές που έχει κάνει ο μαθητής μέχρι την παρούσα φάση, πού  περίπου βρίσκεται το μάθημα σε σχέση με το σχέδιο. Επίσης στο τέλος πρέπει να απευθύνει στην κάμερα πάλι, μια αναλυτική εκτίμηση που μαθήματος που έγινε όπως το αν επετεύχθησαν οι στόχοι και πού όχι  ή αν έγιναν τροποποιήσεις. Σε αυτό το επίπεδο αναμένεται από τον υποψήφιο να γνωρίζει πώς να προτείνει διάφορους τρόπου σε όσα & όποια προβλήματα προκύψουν. Στο συγκεκριμένο μάθημα πρέπει να φαίνεται οι τεχνικές & μουσικότητα μέσα από τη δομή του μαθήματος, και να περιέχει τεχνικές ασκήσεις, ικανότητες προφορικές, ανάγνωσης & αυτοσχεδιασμού, και κατανόηση στυλ. Ο υποψήφιος πρέπει να εντοπίσει και τα σημεία που πιθανά παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
Από τους υποψήφιους Μουσικής Τεχνολογίας θα ζητηθεί το  μάθημα του dvd/video να καλύπτει σχετικούς τομείς με αρκετές λεπτομέρειες όπως διάφορα προγράμματα,  constructing loops, επεξεργασία, sequencing,εκτιμήσεις στιλιστικές & ορχηστρικές. Ο υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι είναι φανερά τα στοιχεία προσέγγισης & συλλογής μέσα στο μάθημα & αναμένεται να μπορεί να επικοινωνήσει και να παρουσιάσει στον εξεταστή στο Unit 2 τις προσεγγίσεις.

 • Οι ορχηστρικές/ μουσικοτεχνολογικές ικανότητες του υποψηφίου

Θα ζητηθεί από τον υποψήφιο να υποβάλλει & να σχολιάσει πάνω σε μια εκτέλεση διάρκειας 15-18 λεπτών, διαλέγοντας ένα κομμάτι Level 3 (Gr.6-8).  Θα ζητηθεί να τονίσει τα σημεία όπου υπήρχαν τεχνικά/μουσικά προβλήματα (στην κάμερα) τα οποία δεν έχουν καλυφθεί στο συνημμένο μάθημα και να μπορέσει να επικοινωνήσει και να δείξει τα ιδέες τους στο πώς θα έπρεπε να έχουν χειριστεί.

Οι υποψήφιοι Μουσικής Τεχνολογίας θα πρέπει να υποβάλλουν έργα από διάφορα επίπεδα από το συνημμένο μάθημα (μέχρι το Gr.5/Level 2). Θα πρέπει να δηλώσουν ξεκάθαρα στην κάμερα ους στόχους και τους σκοπούς, και να παρουσιάσει στοιχεία από πιθανά στιλιστικά & τεχνικά προβλήματα οι μαθητές μπορεί να συναντήσουν και πώς να τις λύσουν.  Αν δεν υπάρχει οπτικό υλικό, ο υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποβολή σχετικών screen shots κτλ για να φανεί η αιτιολογία.

 • ΠορτοφόλιοΣχεδιασμού μαθήματος & practice logs (αρχεία εξάσκησης/ κατάσταση πρακτικών διαδικασιών)

Παράλληλα με τη υποβολή του υλικού του στην αρχή της εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να προετοιμάσει ένα πλάνο 20 μαθημάτων (2 διδακτικών περιόδων των 10 δέκα μαθημάτων) για τα 2 dvd/video. Το πλάνο πρέπει να εμπεριέχει  καθαρή δομή και να ποικιλία εργασιών μέσα στο μάθημα. Ένα χρονοδιάγραμμα  για κάθε στοιχεία θα ήταν καλό να δοθεί όπου είναι απαραίτητο. Θα ζητηθεί επίσης από τον υποψήφιο να υποβάλλουν ένα αναλυτικό σχεδιάγραμμα με προβολές για μια τρίτη σειρά μαθημάτων. Αυτό θα αφορά ένα πλάνο διδασκαλίας ισότιμο με ένα ακαδημαϊκό έτος. Το όλο υλικό του υποψηφίου θα χρησιμοποιηθεί και ως θέμα συζήτησης στο Unit 2 της εξετάσεις.

Practice Logs: το portofolio του υποψηφίου πρέπει επίσης να περιέχει  αναλυτικές practice/revising logs (2 περιοδους των 10 μαθημάτων ο καθένας) για τα μαθήματα, που να δείχνουν τη δομή του μαθήματος, τι έχει επιτευχθεί και τι χρειάζεται βελτίωση, και τους τρόπους που μπορούν να επιτευχθούν όλα αυτά. Απαιτείτε αντίστοιχο επίπεδο. Ta logs πρέπει να δείξουν τις γνώσεις & την κατανόηση μιας σωστής πρακτικής. Πρέπει να συμπεριλάβουν τις ποικίλες τεχνικές ασκήσεις, ικανότητες προφορικές, ανάγνωσης & αυτοσχεδιασμού.

UNIT 2: Αξιολόγηση και Παρατήρηση Πρακτικού Μαθήματος Διδασκαλίας:

 • Session 1 – Μέρος 1ο : Εκτίμηση των γενικών τεχνικών διδασκαλίας σε dvd

Το μέρος της συνεδρίας αυτής ασχολείται με τη γενική προσέγγιση στη διδασκαλία  παρά με τις ικανότητες του υποψηφίου ως εκτελεστής μουσικός. Εδώ στους υποψήφιοι, σε γκρουπ όχι πάνω των 5 ατόμων, θα τους παρουσιαστούν σε dvd αποσπάσματα “αποτελεσματικών» και «λιγότερο αποτελεσματικών» μαθημάτων (ατομικών & ομαδικών) που γίνονται σε μαθητές αρχάριους έως Gr.8. Οι διδασκαλίες που θα δείχνουν τα αποσπάσματα  δε θα εστιάζουν στις σχετικά αποτελέσματα της προσέγγισης της διδασκαλίας αλλά περισσότερο θα προβάλλει ένα πλαίσιο με διάφορους τρόπου διδασκαλίας οι οποίες θα ζητηθούν να ερευνηθούν & να αναλυθούν.
Ο υποψήφιος πρέπει να θα πρέπει να κρατήσει σημειώσεις/περιλήψεις, αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των στρατηγικών διδασκαλίας, δίνοντας πλήρη προσοχή στο πλαίσιο που πραγματοποιείται το μάθημα. Οι υποψήφιοι πρέπει να σχολιάσουν πάνω σε θέματα που καλύφθηκαν μέσα στο μάθημα και να εξηγήσουν σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν πιο αποτελεσματική η διδασκαλία και ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση. Οι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους για τις αποφάσεις τους με συντομία και πληρότητα. Τέλος, πρέπει να δουν μέσα στα αποσπάσματα πώς αντιμετωπίζουν μέσα στο μάθημα τα ζητήματα Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας παιδιών.

 • Session 1 – Μέρος 2ο: Εκτίμηση εκτελέσεων σπουδαστών

Στον υποψήφιο θα του παρουσιαστεί υλικό από εκτελέσεις  σπουδαστών & συνόλων (επιπέδου ως  Gr.8)  και θα του ζητηθεί να εκτιμηθεί το επίπεδο μαθητή/συνόλου. Θα είναι εμφανής η διαφορά επιπέδου μεταξύ μαθητών στην εκτέλεση. Θα ζητηθεί από τον υποψήφιο να συμπληρώσει μια αναφορά και να μπορεί ν ανα σχολιάσει λεπτομερώς πάνω στα ποικίλα περιεχόμενα  που φαίνονται και να προσφέρει μια εκτίμηση των ατομικών δυνατοτήτων τους.   κάθε εκτέλεσης και τις ικανότητες που έδειξε ο σπουδαστής στο παίξιμό του. Ο υποψήφιος πρέπει να σχολιάσει πάνω στις δυναμικές & αδύναμίες του εκτελεστή.

Στους υποψηφίους Μουσικής Τεχνολογίας θα τους παρουσιαστεί μια εργασία/έργο σε έναν υπολογιστή που έχει δημιουργεί με ηλεκτρονικά μέσα (μέχρι Level 3) και θα τους ζητηθούν να εκτιμήσουν το επίπεδό & την επάρκεια του έργου. Δεν αναμένετε ο υποψήφιος να δώσει μια πλήρη αναφορά αλλά να δώσει ένα περίγραμμα κάθε έργου.

 • Session 2: Πρακτικές εξετάσεις/ συζητήσεις μεθόδων διδασκαλίας, πρακτικές μικρών επιχειρήσεων & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (60 λεπτά)

Ο εξεταστής θα έχει μια συζήτηση με τον υποψήφιο που θα βασίζεται πάνω στο  μάθημα-DVD/Video που είχε υποβάλλει ο υποψήφιος καθώς και της εκτέλεσής του. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει προετοιμαστεί ώστε να μπορέσει να μεταδώσει τις σκέψεις του & τις μεθόδους στην αντιμετώπιση του πιο πιθανούς σεναρίου διδασκαλίας που έχει σχεδιαστεί από τον εξεταστή. Στο επίπεδο αυτό μια αναπαράσταση & συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη, και ο εξεταστής θα λάβει υπόψη του την καταλληλότητα & αποτελεσματικότητα του υποψηφίου.
Προταρχικό μέλημα για το Licentiate θα είναι η αποτελεσματικότητα του υποψηφίου να επικοινωνήσει πλήρως με τις ιδέες τους και να μπορεί να δεχτεί τις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών του. Αναμένεται σε αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος να έχει την ευκολία να προσεγγίζει τους μαθητές του λαμβάνοντας υπόψη τις ηλικίες, τις ικανότητες & την ιδιοσυγκρασία τους.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει φέρει το υλικό που χρησιμοποίησε για την εργασία που παρέδωσε στην αρχή της εξέτασης γιατί θα χρησιμοποιηθεί ως θέμα συζήτησης με τους εξεταστές στο μέρος αυτό της εξέτασης.
Ο υποψήφιος επίσης θα πρέπει να κατέχει κάποιες γνώσεις πάνω σε διαχείριση μικρών επιχειρήσεων και κάποια άποψη σχετικά με το πώς να προωθήσει μια δική τους επιχείρηση ως αυτοαπασχολούμενος καθηγητής μουσικής/μουσικής τεχνολογίας καθώς και τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα όπως θέματα Ασφάλειας, Υγείας και προστασίας παιδιών και πώς αυτές συσχετίζονται με τα αποσπάσματα που παρακολούθησε παραπάνω. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει προσεγγίσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πώς να εντοπίζει τις αδυναμίες τους & πώς να τους αναπτύξει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα.
Τέλος ο υποψήφιος πρέπει να δείξει πώς μπορεί να αξιολογεί τον εαυτό του και τις σημασία της συνεχούς επαγγελματικής και το κίνητρο πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.