Προετοιμασία Α.Ε.Ι.

Προπαρασκευαστικό τμήμα Μουσικολογίας
Τμήματα:

  • Τριετή
  • Διετή
  • Μονοετή
  • Το Τριετές τμήμα αφορά σπουδαστές που έχουν πολύ λίγες γνώσεις θεωρίας της μουσικής και για την εισαγωγή σους προηγείται ακουστική εξέταση.
  • Το διετές τμήμα αφορά σπουδαστές που έχουν κάνει και την 3η θεωρία με τα αντίστοιχα σολφέζ, και η εισαγωγή τους γίνεται μετά από γραπτή εξέταση και κατόπιν ακροάσεως.
  • Στο μονοετές τμήμα εισάγονται σπουδαστές που έχουν τελειώσει την 2η Αρμονία, εφ’ όσον όμως προηγηθεί γραπτή εξέταση και κατόπιν ακροάσεως.

Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά και διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα.

2018-03-30T00:31:33+00:00

Στοιχεια Επικοινωνιας

Αϊδινίου 13 & Σταμούλη, Νέα Σμύρνη Αττική, 17122

Phone: +30 210 9335481

Fax: +30 210 9345928