Το κανονάκι ή ψαλτήριο (όπως ονομαζόταν στην βυζαντινή εποχή) έχει σχήμα ορθογώνιου τραπεζίου, με ανοιχτές τρύπες και όμορφα διακοσμητικά σχέδια. Μοιάζει με σαντούρι. Το μέγεθός του ποικίλλει (μήκος περίπου 1 μέτρο). Έχει περίπου 70 χορδές, τεντωμένες κατά μήκος του οργάνου. Για την κάθε νότα υπάρχουν τρείς χορδές, στο ίδιο ύψος και οι τρείς. Ο οργανοπαίχτης κάθεται και ακουμπά στα πόδια του το κανονάκι. Βάζει στους δείκτες των δύο χεριών του τις δαχτυλήθρες και εκεί στερεώνει τις πένες ή τα νύχια. Έτσι τσιμπάει με ακρίβεια τις χορδές που πρέπει και παράγεται ήχος.

Διδάσκουν : Ιωάννου Ιφιγένεια