Φοίτηση

Φοίτηση

2014-05-20T19:34:21+00:00

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Οι νέοι σπουδαστές (εκτός των τελείως αρχαρίων), όταν εγγράφονται στο Ωδείο, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε κατατακτήριες εξετάσεις στην αρχή του σχολικού έτους (Οκτώβριο) και κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεών τους στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα. Εξαίρεση γίνεται μόνο για κατόχους βεβαιώσεων σπουδών από άλλο αναγνωρισμένο Ωδείο, με τη [...]

Φοίτηση 2014-05-20T19:34:21+00:00

Στοιχεια Επικοινωνιας

Αϊδινίου 13 & Σταμούλη, Νέα Σμύρνη Αττική, 17122

Phone: +30 210 9335481

Fax: +30 210 9345928