Φοίτηση

2014-05-20T19:34:21+00:00

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Οι νέοι σπουδαστές (εκτός των τελείως αρχαρίων), όταν εγγράφονται στο Ωδείο, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε κατατακτήριες εξετάσεις στην αρχή του σχολικού έτους (Οκτώβριο) και κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεών τους στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα. Εξαίρεση γίνεται μόνο για κατόχους βεβαιώσεων σπουδών από άλλο αναγνωρισμένο Ωδείο, με τη [...]