Ταχύρυθμα Ενηλίκων

2018-03-26T16:20:34+00:00

Στα τμήματα αυτά, τα μαθήματα είναι ατομικά και είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή. Απευθύνονται σε δύο κατηγορίες ενηλίκων σπουδαστών: α) Σπουδαστές, οι οποίοι, έστω και αργοπορημένα, επιθυμούν να ξεκινήσουν σοβαρές μουσικές σπουδές, με προοπτική να αποκτήσουν κάποιον πιστοποιημένο τίτλο σπουδών. Σε συνεργασία με έμπειρους παιδαγωγούς καταφέρνουν να [...]