Ταμπουράς

2014-05-20T09:48:06+00:00

Το όνομά προέρχεται, μάλλον, από το αρχαιοελληνικό «πανδούρα». Παίζεται στον ελλαδικό χώρο από παλιά, αποτελώντας στοιχείο του ελληνικού μουσικού πολιτισμού. Σταδιακά σχεδόν εξαφανίζεται από τι ορχήστρες παραδοσιακής μουσικής. Σύμφωνα με διηγήσεις, ήταν το "εθνικό όργανο" των Σουλιωτών και έχει μείνει ονομαστός ο "ταμπουράς του Μπότσαρη" (Κίτσου), ο «ταμπουράς του Μακρυγιάννη», [...]

Ταμπουράς 2014-05-20T09:48:06+00:00