Χορωδίες

2018-04-25T22:33:58+00:00

Μικτή και παιδική Η μικτή και παιδική χορωδία μας απαρτίζεται από σπουδαστές του ωδείου μας από όλα τα όργανα και τάξεις. Την παιδική χορωδία διδάσκει και διευθύνει η Μουχτάρη Έλλη. Την μικτή χορωδία διδάσκει και διευθύνει η Μουχτάρη Έλλη.

Χορωδίες 2018-04-25T22:33:58+00:00