Μεταλλόφωνο

Μεταλλόφωνο

2014-05-18T16:57:55+00:00

Το μεταλλόφωνο (glockenspiel) αποτελείται από ατσάλινες πλάκες τοποθετημένες σε μια βάση με τη διάταξη που έχουν τα πλήκτρα του πιάνου και με ανάλογη διαδοχή στο τονικό ύφος. Παίζεται με ξύλινα, πλαστικά ή μεταλλικά σφυράκια, ανάλογα με το ηχόχρωμα που θέλει να πετύχει ο μουσικός. Παραλλαγή του μεταλλόφωνου είναι το βιμπράφωνο [...]

Μεταλλόφωνο 2014-05-18T16:57:55+00:00