Ύλη Μονωδίας

2014-05-20T20:47:54+00:00

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΛΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ TRINITY GUILDHALL TRINITY GUILDHALL COLLEGE GRADES ΜΟΝΩΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ GRADE 1 Παρουσιάζεται ένα σετ ασκήσεων ή ένα παραδοσιακό τραγούδι και 3 κομμάτια από  τις λίστες που δίνονται για το grade 1. Συμπληρωματικές ασκήσεις: δύο από τα ακόλουθα: prima vista, προφορικά, αυτοσχεδια-σμός, μουσική γνώση. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ GRADE 2 [...]