Ύλη Μονωδίας

2014-05-20T20:47:54+00:00

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΛΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΜΕ ΥΛΗ TRINITY GUILDHALL TRINITY GUILDHALL COLLEGE GRADES ΜΟΝΩΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ GRADE 1 Παρουσιάζεται ένα σετ ασκήσεων ή ένα παραδοσιακό τραγούδι και 3 κομμάτια από  τις λίστες που δίνονται για το grade 1. Συμπληρωματικές ασκήσεις: δύο από τα ακόλουθα: prima vista, προφορικά, αυτοσχεδια-σμός, μουσική γνώση. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ GRADE 2 [...]

Ύλη Μονωδίας2014-05-20T20:47:54+00:00

Vocals Grades

2014-05-20T20:47:20+00:00

GRADE 1,2 & 3 LEVEL 1 GRADE & PERFORMANCE  EXAMS:     3 KOMMATIA 1 ΚΟΜΜΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ     ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ PERFORMANCE  EXAMS: 5 ΚΟΜΜΑΤΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ)                                                                 GRADE 4 & 5            LEVEL 2                                           GRADE & PERFORMANCE  EXAMS:                                                            3 KOMMATIA    [...]

Vocals Grades2014-05-20T20:47:20+00:00
Go to Top