Ύλη Πιάνου

2014-05-20T20:43:20+00:00

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΛΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΥΛΗ TRINITY GUILDHALL TRINITY GUILDHALL COLLEGE GRADES ΠΙΑΝΟ ΤΑΞΕΙΣ GRADE INITIAL Παίζονται 3 κομμάτια από το βιβλίο, 2 κλίμακες και  μία άσκηση από κάθε ζευγάρι ασκήσεων του βιβλίου.  Συμπληρωματικά τεστ, δύο από τα ακόλουθα: Προφορικά, μουσική ανάγνωση, αυτοσχεδιασμός, μουσική γνώση. GRADE 1 Παίζονται 3 κομμάτια του [...]