Ύλη Αρμονίου

2014-05-20T20:44:12+00:00

 ELECTRONIC KEYBOARD GRADE EXAMS (INITIAL – GRADE 5) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ELECTRONIC KEYBOARD: Έκταση • Τουλάχιστον 4 οκτάβες  (Initial–Grade 1) • Τουλάχιστον 5 οκτάβες (Grade 2–Grade 5) Πληκτρολόγιο • Πλήρες μέγεθος πλήκτρου (πιάνου) Δυνατότητες • Τουλάχιστον 16 νότες πολυφωνική • Μια σειρά/ποικιλία από ήχους & ρυθμούς • Dual voice/layer (από Grade 2) [...]