Ύλη Κιθάρας

2014-05-20T20:45:37+00:00

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΛΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΥΛΗ TRINITY GUILDHALL TRINITY GUILDHALL COLLEGE GRADES ΚΙΘΑΡΑ ΤΑΞΕΙΣ GRADE INITIAL Κομμάτια: Παίζονται 3 κομμάτια από το βιβλίο, Τεχνικές Ασκήσεις: α) κλίμακες και αρπέζ από το Guitar & Plectrum Guitar Scales & Exercises from 2007 (απ’ έξω) ή β)Ασκήσεις Σουίτας από το Guitar Initial Pieces & [...]

Ύλη Κιθάρας2014-05-20T20:45:37+00:00

Guitar Grades

2014-05-20T20:45:02+00:00

  DEBUT GRADE EXAMS: 3 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΙΦ ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ PERFORMANCE EXAMS: 5 KOMMATIA GRADE 1 GRADE EXAMS: 3 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΡΙΦ ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ Ή ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ PERFORMANCE EXAMS: 5 KOMMATIA (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 3 [...]

Guitar Grades2014-05-20T20:45:02+00:00
Go to Top