Πτυχία Trinity Guildhall

Diplomas in Theory & Composition

2014-05-20T20:41:31+00:00

ATCL – AmusTCL (Associate Music Theory (literacy) and Composition) Για το δίπλωμα ATCL δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι ο υποψήφιος να έχει γνώσεις πάνω στη διατονική & χρωματική αρμονία, μελωδική γραφή, ιστορίας μουσικής & ανάλυση μουσικής και παράλληλα μια καλή ακουστική φαντασία! Οι εξετάσεις είναι γραπτές, και [...]

Diplomas in Theory & Composition2014-05-20T20:41:31+00:00

Teaching Diplomas

2014-05-20T20:41:04+00:00

ATCL    ATCL Principles of Instrumental / Vocal Teaching.: Προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πάνω από 18 & να έχει certificate Gr.8 μουσικού οργάνου/φωνής που έχει διδαχτεί. Η δομή των εξετάσεων χωρίζεται σε 2 Μέρη (Units).  Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη διδακτική εμπειρία του υποψηφίου (επισύναψη υλικού 4000 λέξεων) & [...]

Teaching Diplomas2014-05-20T20:41:04+00:00

Performance Diplomas

2014-05-20T20:40:30+00:00

Τα διπλώματα εκτέλεσης οργάνου & φωνής που αφορά τα πτυχία ATCL & LTCL  χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Recital (ατομικές εξετάσεις - σολίστ) β) Pro -  Music Performance (εξέταση μέσω κάποιου μουσικού σχήματος) a)    Recital: ATCL Recital     Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 40 λεπτά*.     Η εξέταση χωρίζεται σε [...]

Performance Diplomas2014-05-20T20:40:30+00:00

Πτυχεία Τrinity

2014-05-20T20:39:59+00:00

To Trinity δίνει 3 ειδών διπλώματα: 1.    PERFORMANCE DIPLOMAS (Εκτέλεσης οργάνου/φωνής) 2.    TEACHING DIPLOMAS (Διδασκαλίας) 3.    MUSIC THEORY & COMPOSITION (Θεωρίας & Σύνθεσης) Τα διπλώματα  χωρίζονται σε 3 επίπεδα: 1.    ATCL (ισάξιο με την αποφοίτηση 1ου έτους Πανεπιστημίου) 2.    LTCL (ισάξιο πτυχίου απόφοιτου Πανεπιστημίου) 3.    FTCL (ισάξιο πτυχίου απόφοιτου Μεταπτυχιακού)

Πτυχεία Τrinity2014-05-20T20:39:59+00:00
Go to Top