Ντούσια – Μυράτ Σοφία

/Ντούσια - Μυράτ Σοφία

Ντούσια – Μυράτ Σοφία

2018-07-09T20:34:55+00:00

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία έξι ετών από τον κύριο Κορακά. Ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών στο πιάνο με τη Λιλή Σωζοπούλου – Stroux (πτυχίο πιάνου άριστα παμψηφεί).Παράλληλα σπούδασε ανώτερα θεωρητικά με το Κ.Κορακά στο Ελληνικό Ωδείο.( Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, Αντιστίξεως).Στη συνέχεια μελέτησε κοντά σε [...]

Ντούσια – Μυράτ Σοφία 2018-07-09T20:34:55+00:00