Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης

//Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης

Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης

2016-10-04T18:31:46+00:00

Σινάνης Σέργιος,Πτυχίο Αρμονίας, 2015 - 16 Αργύρου Εβελίνα, Δίπλωμα Πιάνου, 2014 - 15 Μπέρου Ματίνα, Πτυχίο Κιθάρας, 2014 - 15 Στανκίδου Χρύσα, Πτυχίο Φούγκας, 2014 - 15 Ομούρλογλου Μυροφόρα, Πτυχίο Φούγκας,2014 - 15 Ανωμερίτη Χρύσα, Πτυχίο Πιάνου, 2013 - 14 Ομουρλόγλου Μυροφόρα, Πτυχίο Αντίστιξης, 2012-13 Χαδούλη Νεφέλη,  Πτυχίο Αρμονίας, 2012-13 Ομουρλόγλου Μυροφόρα, [...]

Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης 2016-10-04T18:31:46+00:00