Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης

//Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης

Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης

2018-11-07T19:27:32+00:00

Λεβεντάκου Δανάη,Πτυχίο Φλάουτου, 2016 - 17 Σινάνης Σέργιος,Πτυχίο Αρμονίας, 2015 - 16 Αργύρου Εβελίνα, Δίπλωμα Πιάνου, 2014 - 15 Μπέρου Ματίνα, Πτυχίο Κιθάρας, 2014 - 15 Στανκίδου Χρύσα, Πτυχίο Φούγκας, 2014 - 15 Ομούρλογλου Μυροφόρα, Πτυχίο Φούγκας,2014 - 15 Ανωμερίτη Χρύσα, Πτυχίο Πιάνου, 2013 - 14 Ομουρλόγλου Μυροφόρα, Πτυχίο Αντίστιξης, 2012-13 Χαδούλη [...]

Απόφοιτοι Εθνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης 2018-11-07T19:27:32+00:00