Ύλη Κιθάρας

Ύλη Κιθάρας

2014-05-20T20:45:37+00:00

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΛΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΥΛΗ TRINITY GUILDHALL TRINITY GUILDHALL COLLEGE GRADES ΚΙΘΑΡΑ ΤΑΞΕΙΣ GRADE INITIAL Κομμάτια: Παίζονται 3 κομμάτια από το βιβλίο, Τεχνικές Ασκήσεις: α) κλίμακες και αρπέζ από το Guitar & Plectrum Guitar Scales & Exercises from 2007 (απ’ έξω) ή β)Ασκήσεις Σουίτας από το Guitar Initial Pieces & [...]

Ύλη Κιθάρας 2014-05-20T20:45:37+00:00

Στοιχεια Επικοινωνιας

Αϊδινίου 13 & Σταμούλη, Νέα Σμύρνη Αττική, 17122

Phone: +30 210 9335481

Fax: +30 210 9345928