Χριστουγεννιάτικη γιορτή των τμημάτων Μουσικοκινητικής, σπουδαστών της Ρούλια Κατερίνας