17 Νοεμβρίου 2012: Συναυλία σπουδαστών πιάνου της τάξης της Μυράτ – Ντούσια Σοφίας.

///17 Νοεμβρίου 2012: Συναυλία σπουδαστών πιάνου της τάξης της Μυράτ – Ντούσια Σοφίας.

Οι σπουδαστές ανωτέρας της τάξης Μυράτ – Ντούσια Σοφίας, μας χάρισαν μια υπέροχη μουσική βραδιά ερμηνεύοντας με δεξιοτεχνία έργα που απαιτούσαν υψηλή τεχνική κατάρτιση. 

2018-03-22T15:29:46+00:00