Ώρα 20:00- Αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου.

Συναυλία σπουδαστών πιάνου των τάξεων της Λαμπρινούδη Μαρίνας και Μυράτ – Ντούσια Σοφίας. Οι σπουδαστές δείχνοντας την υψηλή τεχνική τους κατάρτιση, ερμήνευσαν δύσκολα δεξιοτεχνικά έργα με ευαισθησία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.