Μεγάλη επιτυχία είχε το Εισαγωγικό σεμινάριο στην Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff – Σύστημα Orff με εισηγήτρια την Φιλιάνου Μαρία. Οι συμμετέχοντες στο τέλος παρέλαβαν βεβαίωση συμμετοχής.