10 Νοεμβρίου 2012: Σεμινάριο Μουσικοκινητικής

///10 Νοεμβρίου 2012: Σεμινάριο Μουσικοκινητικής

Μεγάλη επιτυχία είχε το Εισαγωγικό σεμινάριο στην Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff – Σύστημα Orff με εισηγήτρια την Φιλιάνου Μαρία. Οι συμμετέχοντες στο τέλος παρέλαβαν βεβαίωση συμμετοχής.

2018-03-22T15:32:41+00:00