ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΩΔΙΚΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Κρίγκου Μαρία 1992-93
Κατσίβελου Ελένη 1992-93
Τασούλη Μαρία 1992-93
Μπράβου Δήμητρα 1991-92
Πουμπουρίδου Βιολέττα 1990-91
Πετάη Μελπίνα 1989-90
Πετροπούλου Ευτυχία 1991-92
2014-09-12T22:11:31+00:00