Α/Α  ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ  ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Καρυδάκης Γιώργος  2005-06